dia chi cong ty website(Viet).png
SẢN PHẨM
Phần mềm quản lý Beauty Salon & Spa
Quản lý và hiểu các khách hàng thân thiết là đặc biệt được quan tâm và chú ý tại các trung tâm beauty salon & spa. phần mềm SCATSPA ra đời góp phần trợ giúp cho các trung tâm làm đẹp có thể quản lý được các thông tin này một cách hệ thống và chính xác. SCATSPA quản lý các cuộc hẹn của khách và lưu trữ toàn bộ lịch sử của các khách hàng đã đến trung tâm, cùng các báo cáo đa dạng cung cấp kịp thời các thông tin về tình hình kinh doanh.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng Hà Nội
Kinh doanh dự án
Đinh Văn Thịnh - 0989163663
thinhdvscat
Hỗ trợ dự án
Lương Huyền - 0989853032
scat_kythuat2
Hỗ trợ kỹ thuật
Trần Ngọc Đoàn - 0353529604
Văn phòng Sài Gòn
Kinh doanh dự án
Đinh Việt Cường - 0917709832
scat_kinhdoanh3
Hỗ trợ kỹ thuật
Huỳnh Thanh Tâm - 0978693905
Hỗ trợ dự án
Phạm Văn Đình - 0932 602 555