dia chi cong ty website(Viet).png
Dự án Kiểm soát tích hợp
Quản lý vào,ra bằng hệ thống kiểm soát an ninh Falco tại ngân hàng HSBC Việt Nam
Ứng dụng kiểm soát vào, ra của Falco cho ngân hàng Maybank tại Việt Nam
SCAT chuyển giao hệ thống kiểm soát bằng thẻ cho Shoei Việt Nam để quản lý toàn bộ hoạt động vào, ra trong nhà máy
Ngân hàng Mizuho Việt Nam chọn hệ thống kiểm soát vào, ra của Falco để tăng cường an ninh, bảo mật nơi làm việc

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng Hà Nội
Kinh doanh dự án
Đinh Văn Thịnh - 0989163663
scat_kinhdoanh1
Hỗ trợ dự án
Lương Huyền - 0989853032
scat_kythuat2
Hỗ trợ kỹ thuật
Trần Ngọc Đoàn - 0353529604
Văn phòng Sài Gòn
Kinh doanh dự án
Đinh Việt Cường - 0917709832
scat_kinhdoanh3
Hỗ trợ kỹ thuật
Huỳnh Thanh Tâm - 0978693905
Hỗ trợ dự án
Phạm Văn Đình - 0932 602 555