dia chi cong ty website(Viet).png
SẢN PHẨM
Máy POS
Máy POS – tập hợp của máy tính và các thiết bị cần thiết cho bán lẻ được thiết kế tiện gọn và phù hợp với nhu cầu trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi,…
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng Hà Nội
Kinh doanh dự án
Đinh Văn Thịnh - 0989163663
thinhdvscat
Hỗ trợ dự án
Lương Huyền - 0989853032
scat_kythuat2
Hỗ trợ kỹ thuật
Trần Ngọc Đoàn - 0353529604
Văn phòng Sài Gòn
Kinh doanh dự án
Đinh Việt Cường - 0917709832
scat_kinhdoanh3
Hỗ trợ kỹ thuật
Huỳnh Thanh Tâm - 0978693905
Hỗ trợ dự án
Phạm Văn Đình - 0932 602 555