dia chi cong ty website(Viet).png
SẢN PHẨM
Video server
Video server của Vivotek là thiết bị chuyển đổi từ hệ thống camera analog (CCTV) sang hệ thống IP . Thiết bị này sẽ nhận dữ liệu từ camera analog sau đó mã hóa bằng hệ thống mã hóa của Vivotek ( được phát triển bởi bộ phận R&D ).
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng Hà Nội
Kinh doanh dự án
Đinh Văn Thịnh - 0989163663
thinhdvscat
Hỗ trợ dự án
Lương Huyền - 0989853032
scat_kythuat2
Hỗ trợ kỹ thuật
Trần Ngọc Đoàn - 0353529604
Văn phòng Sài Gòn
Kinh doanh dự án
Đinh Việt Cường - 0917709832
scat_kinhdoanh3
Hỗ trợ kỹ thuật
Huỳnh Thanh Tâm - 0978693905
Hỗ trợ dự án
Phạm Văn Đình - 0932 602 555