dia chi cong ty website(Viet).png
SẢN PHẨM
Phần mềm camera
Vivotek cung cấp 2 phần mềm ghi hình miễn phí. ST3402 quản lý 16 camera hỗ trợ series 3000, 6000, 7000 và ST7501 quản lý 32 camera hỗ trợ series 3000, 6000, 7000.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng Hà Nội
Kinh doanh dự án
Đinh Văn Thịnh - 0989163663
thinhdvscat
Hỗ trợ dự án
Lương Huyền - 0989853032
scat_kythuat2
Hỗ trợ kỹ thuật
Trần Ngọc Đoàn - 0353529604
Văn phòng Sài Gòn
Kinh doanh dự án
Đinh Việt Cường - 0917709832
scat_kinhdoanh3
Hỗ trợ kỹ thuật
Huỳnh Thanh Tâm - 0978693905
Hỗ trợ dự án
Phạm Văn Đình - 0932 602 555